Hycol-MgN

Rozsah a způsob použití: HYCOL-MgN je kapalný přípravek pro  rychlé dodání dusíku (N) a hořčíku (Mg) rostlinám. Koncentrovaný roztok obsahuje dusík ve třech formách - amidické, amoniakální a nitrátové. Amidická forma dusíku má původ v hydrolyzovaném kolagenu. Vzniklé deriváty jsou  přírodní oligopeptidy a aminokyseliny. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Přípravek se aplikuje formou hnojení na list na dobře vyvinuté rostliny. Jednorázová dávka  koncentrátu aplikací na list je 3-5 l/ha  formou 1% roztoku ve vodě (1 l hnojiva do 100 l vody). Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. Případnou možnost tank mixu s pesticidy je nutno předem konzultovat s výrobcem daného pesticidu. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.  Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 5 -30°C. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Doba použitelnosti: min. 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech.

Č. rozhodnutí o registraci: 4177

  • Pomocný rostlinný přípravek

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

GMCH11_HycolMgN_175x162mm_nahled.jpg

Tel.: +420 608 474 370

Provozovna: G M CHEMIE spol. s r.o., tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik - budova 104 a areál Toma a.s. – budova 44c 765 02 Otrokovice,

©2019 by G M CHEMIE spol. s r.o.. 

Pomocný rostlinný přípravek pro ekologické zemědělství

Go to link