Hycol-K+ OLEJNINA

Rozsah a způsob použití: HYCOL-K+ olejnina je kapalný přípravek pro foliární výživu olejnin, zejména řepky. Složení a poměr jednotlivých prvků bylo navrženo na základě rozborů půdy a požadavků rostlin na mikroelementy. Učinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky, hořčík a draslík. Příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst a vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových situacích. Nenahrazuje základní hnojení. Aplikuje se za stálého počasí, foliárně formou vodných roztoků společně s kapalnými hnojivy, případně s přípravky na ochranu rostlin po konzultaci s jejich výrobci. Podle způsobu použití se jednorázová dávka  koncentrátu 4 - 5 l/ha ředí vodou přibližně v poměru 1:100. Nejvhodnější doba aplikace je v ranních a večerních hodinách. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. • termíny aplikace u řepky: jarní regenerace až obrůstání listových růžic(s insekticidy proti krytonosci a blýskáčkovi), fáze prodlužovacího růstu s fungicidy, butonizace až těsně před květem • mák: ve fázi plně vyvinuté listové růžice až do začátku prodlužovacího růstu, případně s fungicidy při výskytu plísně makové, těsně před květem s insekticidy proti krytonosci • slunečnice: od vytvoření 5 listu do počátku květu, případně po odkvětu s fungicidy • vždy při nutnosti regenerace porostů!  Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 0 - 30°C. Zmrznutí a rozmrznutí nemá vliv na původní vlastnosti. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Pomocný rostlinný přípravek.

Č. rozhodnutí o registraci: 3984

  • Přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky,  hořčík a draslík

  • Podpora růstu, vývoje a tvorby reprodukčních orgánů

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

Hycol-K+ OLEJNINA

Tel.: +420 608 474 370

Provozovna: G M CHEMIE spol. s r.o., tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik - budova 104 a areál Toma a.s. – budova 44c 765 02 Otrokovice,

©2019 by G M CHEMIE spol. s r.o.. 

Pomocný rostlinný přípravek pro standardní zemědělství

Go to link