Hycol-peckovina

Rozsah a způsob použití: HYCOL-peckovina je kapalný přípravek vyvinutý pro listovou výživu třešní a višní. Stopové prvky jsou v něm vázány na koncové skupiny původem přírodních aminokyselin. Koncentrovaný roztok dále obsahuje hořčík a draslík. Jednorázová dávka koncentrátu aplikací na list je 5 l/ha formou 0,5 - 1 % roztoku ve vodě (max. 1 l přípravku do 100 l vody). První postřik se provádí po vyvinutí dostatečně velké listové plochy. Přibližně od poloviny května do konce července ve dvou až třech opakováních v závislosti na vývoji vegetace a ranosti odrůdy. Při indikaci nedostatku vápníku je možná střídavá aplikace tohoto přípravku s přípravkem HYCOL-E Ca střídavě po 14 až 20 dnech. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. V případě aplikace přípravku na stromy v běžné produkci je možnost tank mixu s pesticidy. To je nutno předem konzultovat s výrobcem daného pesticidu. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.  Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 0 - 30°C. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Doba použitelnosti: min. 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech.

Č. rozhodnutí o registraci: 4297

  • Pomocný rostlinný přípravek

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20, chrom 50.

GMCH20_HycolPeckovina_175x162mm_nahled.j

Tel.: +420 608 474 370

Provozovna: G M CHEMIE spol. s r.o., tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik - budova 104 a areál Toma a.s. – budova 44c 765 02 Otrokovice,

©2019 by G M CHEMIE spol. s r.o.. 

Pomocný rostlinný přípravek pro ekologické zemědělství

Go to link