Hycol-BMgS

Rozsah a způsob použití: HYCOL-BMgS je kapalný přípravek pro foliární výživu kulturních rostlin jehož účinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, bor, síra a hořčík. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových situacích a nahrazuje deficit boru, síry a hořčíku. Aplikuje se za stálého počasí, foliárně formou vodných roztoků společně s přípravky na ochranu rostlin po konzultaci s jejich výrobci. Aplikuje se především na dvouděložné rostliny. Podle způsobu použití se jednorázová dávka koncentrátu  2 - 3  l/ha ředí vodou přibližně v poměru 1:100. Nejvhodnější doba aplikace je v ranních a večerních hodinách. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. U řepky počínaje podzimním ošetřením přes fázi DC29-35 až po začátek květu (spolu s HYCOL-K+olejnina), u slunečnice a máku - těsně před květem možno společně s HYCOL-K+olejnina, u cukrovky po zapojení porostu možno společně s HYCOL-K+obilnina, u révy vinné - po odkvětu. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 5 - 30°C. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů.

Č. rozhodnutí o registraci: 3137

  • Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových situacích

  • Podporuje růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

Hycol-BMgS

Tel.: +420 608 474 370

Provozovna: G M CHEMIE spol. s r.o., tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik - budova 104 a areál Toma a.s. – budova 44c 765 02 Otrokovice,

©2019 by G M CHEMIE spol. s r.o.. 

Kapalný přípravek pro foliární výživu kulturních rostlin

Go to link