Hycol-jádrovina

Rozsah a způsob použití: HYCOL-jádrovina je kapalný přípravek vyvinutý pro listovou výživu jabloní. Stopové prvky jsou v něm vázány na koncové skupiny původem přírodních aminokyselin. Koncentrovaný roztok dále obsahuje draslík. Jednorázová dávka koncentrátu aplikací na list je 5 l/ha formou 0,5 - 1 % roztoku ve vodě (max. 1 l přípravku do 100 l vody). První postřik se provádí po vyvinutí  dostatečně velké listové plochy. Přibližně od poloviny května do poloviny srpna ve dvou až třech opakováních v závislosti na vývoji vegetace a ranosti odrůdy. Výhodná je střídavá aplikace tohoto přípravku s přípravkem HYCOL-E Ca ve dvou opakováních - každý z obou přípravků 2x za vegetaci v intervalu po 14 až 20 dnech. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. V případě aplikace formou tank mixu s pesticidy je nutno předem konzultovat tuto možnost s výrobcem daného pesticidu. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.  Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 5 - 30°C. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Doba použitelnosti: min. 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech.

Č. rozhodnutí o registraci: 4296

  • Pomocný rostlinný přípravek

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20, chrom 50.

GMCH19_HycolJadrovina_175x162mm_nahled.j

Tel.: +420 608 474 370

Provozovna: G M CHEMIE spol. s r.o., tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik - budova 104 a areál Toma a.s. – budova 44c 765 02 Otrokovice,

©2019 by G M CHEMIE spol. s r.o.. 

Pomocný rostlinný přípravek pro ekologické zemědělství

Go to link